Αρτεμίσια

Η σχεδιαστική δυναμική της κουζίνας ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ, επιβεβαιώνεται στην απόλυτη
αρμονία των επιφανειών και στον συνδυασμό των διαφορετικών υλικών της.