Χαρουπιά

Τα γεωμετρικά επίπεδα σε ύψος και βάθος τόσο στα ντουλάπια όσο και στον πάγκο της κουζίνας
Χαρουπιάαντανακλούν μία διακριτική πολυτέλεια μέσα από έναν δυναμικό και μοντέρνο σχεδιασμό.