Ελιά

Ο αφαιρετικός σχεδιασμός της κουζίνας Ελιάισορροπεί ανάμεσα στο κλασικό και το μοντέρνο σχεδιασμό.