Κανέλα

Η σχεδιαστική εναλλαγή των κάθετων και των οριζόντιων γραμμών προσδίδουν στην κουζίνα Κανέλαμία οικεία πολυτέλεια