Κροκος

Χωρίς σχεδιαστικές υπερβολές η κουζίνα ΚΡΟΚΟΣ αποκτά τη θέση της στο χώρο με τις
διαχρονικά λιτά σχεδιαστικές επιφάνειές της.