Κρόκος

Χωρίς σχεδιαστικές υπερβολές η κουζίνα Κρόκοςαποκτά τη θέση της στο χώρο με τις
διαχρονικά λιτά σχεδιαστικές επιφάνειές της.