Λεβάντα

Λιτή στο σχεδιασμό αλλά πληθωρική στην όψη, η κουζίνα ΛΕΒΑΝΤΑ αναδεικνύεται σε
μεγάλους χώρους.