Πεύκο

Στην κουζίνα Πεύκοπαρατηρούμε την αρμονική συνύπαρξη διαφορετικών υλικών με το στοιχείο του ξύλου να κυριαρχεί,
προσδίδοντας σε αυτή την σύγχρονη κουζίνα την αίσθηση του φυσικού στοιχείου στο χώρο σας.