Βιολέτα

Οι αυστηρές κλασικές γραμμές συνυπάρχουν αρμονικά με τα γεωμετρικά σύγχρονα στοιχεία και την ένταση
του χρώματος κάνοντας την κουζίνα Βιολέταεντυπωσιακά ξεχωριστή.